De wachter

Boven op het overgangsgebergte van de wereld,
Daar waar het rijk van de nacht begint,
Staat je eeuwig Ik
En kijkt gelaten neer
Op de gang van het leven in het aardrijk.
In het etherweven stijgt uit aardemensen
Dat omhoog, wat aan eeuwigheidswaarden
Door hem is voortgebracht.
Dit neemt het eeuwige Ik in ontvangst
En verbindt het met zijn wezen.
Gelaten kijkt het neer en leidt
De aardemens door de wirwar
Van lotsbeschikkingen heen.
Zo waakt je eeuwig Ik.

door Gerhard Reisch over Schilderij EW 23
uit
Een Weg tot Inzicht door middel van Beelden

Over de teksten van Gerhard Reisch

Deze verzen zijn, hoewel ze al enige jaren geleden en in veel gevallen voor bepaalde individuen of voor speciale gelegenheden zijn geschreven, nog steeds relevant voor ons. Hoewel ze niet bedoeld zijn om te lezen als gedichten, zijn ze toch poetisch. Ze vragen een inspanning van ons om de diepere inhoud te begrijpen, want de esoterische betekenis is niet altijd expliciet.

Prachtige woordbeelden zijn te vinden in deze verzen, die ons kunnen vervullen met het bewustzijn dat Gerhard Reisch zelf had van het spirituele dat achter de uiterlijke verschijning verborgen ligt. Hij was niet alleen schrijver, maar ook schilder en musicus. Zijn gevoeligheid en diepe verering voor de natuur, in combinatie met zijn meditatieve benadering, leidde tijdens het schilderen tot een bewustzijn van elementenwezens, waarmee hij kon communiceren. Tijdens zijn leven ontmoette hij veel tegenstand. Deze overwon hij en daardoor, geholpen door zijn studie van de geesteswetenschap, ontwikkelde hij een diep begrip voor de aard en het lot van de mens, de kosmos en de machtige wezens die er in werken.

Hij was in staat het lot te volgen van vrienden, die door de poort van de dood waren gegaan. Hij was zich zeer bewust van hun behoefte aan onze hulp en ook van wat die overleden vrienden voor ons kunnen betekenen.
Hij beleefde intens de activiteit van engelen en het werk dat zij doen ten behoeve van de gestorvenen en de levenden.

Wij hebben de mogelijkheid van de geestelijke waarneming van Gerhard Reisch te profiteren. Door deze verzen regelmatig te lezen kan de imaginatie versterkt worden en van immense betekenis zijn voor ieder van ons die op zoek is naar zelfontwikkeling. Dit kan als een handreiking ervaren worden in de vele moeilijkheden en crises waarmee we op ons aardse pad te maken krijgen.

Peter Heathfield

Schilderijen Woord Thema's Toepassing Toegang