Aan de drempel

De ziel moet bij de overgang van de zintuiglijke ervaring naar het zintuigvrije bestaan sterke weerstanden overwinnen. Deze ontstaan doordat zij af moet zien van het tot nu toe gebruikelijke innerlijke leven, van het denken, voelen en willen zoals deze zich in de zintuiglijke wereld voordoen. Zij moet zich bewust worden van de krachten, die in het aardse leven achter denken, voelen en willen staan. Zij moet deze krachten op een andere manier leren gebruiken, gericht op de geestelijke wereld. Dat kan alleen maar lukken als haar interesse voor de geestelijke wereld minstens even groot is als voor de aardse wereld. Hiervoor is veel moed nodig. Een echte dood wordt beleefd. De drie dieren, die verschijnen aan de drempel, zijn: het aardegebonden denken, het materiegerichte willen en het persoonlijke, egoïstische voelen.

Gerhard Reisch over Schilderij EW 06
uit
Een Weg tot Inzicht door middel van Beelden


Toepassing van het werk
De schilderijen en meditaties bieden veel toepassingsmogelijkheden en ingangen, zoals:

Tentoonstellen en Lezen …
bij feesten, bijeenkomsten en evenementen.

Inspiratie en Onderzoek …
in gesprek, kunstzinnige activiteit,
spel en scholing in groepen.

.
Ondersteuning en Ontwikkeling …
bij pedagogische, therapeutische,
kunstzinnige en sociale processen.

Opheldering en Transformatie …
van het leven en groei in
individuele biografie, karmische
onderneming en lotgevallen.

Begeleiding en Verrijking…
van voordrachten, seminars, training,
supervisie en coaching.

Voortgezet Leren en Ontwikkeling …
in organisaties, associaties,
families en gemeenschappen.

Bevorderen en Vieren …
van tradities, initiatieven, rituelen,
overgangsmomenten en sacramentele handelingen. 

 

Schilderijen Woord Thema's Toepassing Toegang