Uitgeverij Copyright Gebruik Ontwikkeling
Het is de bedoeling om de schilderijen en teksten van Gerhard Reisch internationaal beschikbaar te stellen aan ieder die dat voor zijn geesteswetenschappelijk onderzoek nodig heeft. Daartoe behoren de volgende ontwikkelingsvelden:

• Digitale fotografie van de originele schilderijen.
• Verwerken, archiveren en beveiligen van de 'moedergegevens' van de
   originele schilderijen.
• Reproductie, inclusief drukken, van de schilderijen in verschillende    formaten.
• Het gebruik van de schilderijen op het internet, evenals in tijdschriften
   en andere media.
• Vertaling en uitgave van teksten.
• Uitgave en verspreiding van boeken en portfolio's met schilderijen en    teksten.

Een overzicht van recente ontwikkelingen is beschikbaar in speciale rapporten en nieuwsbrieven, die hier gedownload kunnen worden als pdf bestand.