Dit is de weg:
Nu moeten mensen
Worden geleid
Tot bestaanshoogten,
Waarvoor hun wezen
Nog lang niet
Is toegerust.
Het lot van dit moment
Vraagt hierom.
Deze weg verlangt,
Dat hij met kracht en gelatenheid
Wordt gegaan.
Gelatenheid in moeilijke tijden
En sterkte in de daad,
Moeten hen begeleiden
En steunen als twee zuilen,
Waarop rust
De geestesmens:
Bezonnenheid en kracht.
Bedenk dit
En draag in deemoed
Jouw last.

Der Stern - Lebensworte 3
van Gerhard Reisch