Gerhard Reisch Stichting

Stichting, opgericht in Duitsland in 1981.

De stichting is verantwoordelijk voor het behoud, de bescherming en de toegankelijkheid van het complete kunstzinnige, therapeutische en sociaalpedagogische levenswerk van Gerhard Reisch (1899-1975) ten behoeve van individuen en groepen.

Mensen met interesse voor het werk van Gerhard Reisch kunnen zich bij de stichting opgeven indien zij regelmatig nieuws willen ontvangen.

De stichting is blij met nieuwe belangstelling, verschaft informatie en staat altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven, met name ten behoeve van die evenementen zoals seminars en conferenties, tot het slagen waarvan dit werk kan bijdragen.

Als een geregistreerde stichting ontvangen we dankbaar alle giften. Deze kunnen in de meeste landen afgetrokken worden van de belasting. De stichting werkt - zoals alle stichtingen - zonder winstoogmerk.

Bij Gerhard Reisch Uitgeverij berust het beheer van copyright en de distributie t.a.v. het levenswerk van Gerhard Reisch.

Bestuur: Christopher Bee, Ilse K. Müller, Jehanne Mehta

Gerhard Reisch Stichting
www.gerhardreisch.com

Duitsland
+ 49 (0)7554 989 1918
post@gerhardreisch.com

Zwitserland
+ 41 (0)31 352 0636
post@gerhardreisch.ch