Buddha - Nirmana Kaya

Schilderij HJ 02
van Gerhard Reisch

Het Lichtkind kwam op aarde
En nam in de duistere wereldnacht
De godheid in zijn diepste innerlijk op.
De mens werd God:
De eerste geestesmens
Op deze donkere ster!
Zo moet de hele mensheid schrijden
Door wereldwinternacht,
Opdat in het zieleninnerlijk ontstaan kan
De God, het eeuwige Ik.

Uit het boek Sternenerde - Erdenstern,
Lebensworte
Band 2, pagina 49
van Gerhard Reisch

Tentoonstelling, Educatie en Groepsvorming

Het werk van Gerhard Reisch wordt veelvuldig en breed internationaal betrokken bij bijeenkomsten, onderzoekgroepen, studiegroepen, workshops, tentoonstellingen en andere evenementen.

De stichting streeft ernaar zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de activiteiten in verband met het werk van Gerhard Reisch. De stichting is altijd bereid te bemiddelen in locale en regionale contacten met vrienden en geïnteresseerden.

De stichting heeft een Forum in het leven geroepen zodat vrienden hun streven en initiatieven met elkaar kunnen delen en van elkaar ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van uitwisseling, kennismaking en in groepswerk.

U bent van harte uitgenodigd om u bij het Forum aan te melden en kennis te maken met vrienden die actief betrokken zijn bij groepen en evenementen en die tevens ook beschikbaar zijn voor individuele ontmoeting en begeleiding.


 

 

Portaal Forum