Gerhard Reisch is geboren op 19 januari 1899 in Grünberg in Neder-Silezië (toen Duitsland, nu deel van Polen) als jongste van vier kinderen. Zijn ouders waren in het bezit van een watermolen buiten de stad. Hij kreeg een beschermde opvoeding in een natuurlijke omgeving.

Als soldaat aan het front in de Eerste Wereldoorlog in 1917 had hij een innerlijke ervaring die hem diep raakte en die van doorslaggevende betekenis was voor zijn onderzoek met betrekking tot diepere levensvragen.

Gerhard Reisch sloot een lerarenopleiding af in 1919. Volledig verarmd door de inflatie, maar toch resoluut zijn artistieke impulsen volgend, ging hij in 1921 naar de Kunstacademie in Breslau. De ongunstige omstandigheden van toen hadden geen invloed op zijn innerlijke zoektocht naar inzicht. Hij vond als leerling van Rudolf Steiner zijn weg in de antroposofie.

In 1932 bouwde hij op advies van zijn mentor, Kurt Walter, in Grünberg aan de rand van een bos een klein huis, dat een spiritueel centrum werd voor veel vrienden. Reizende tentoonstellingen in Nederland en diverse plaatsen in Duitsland verschaften hem middelen van bestaan.

In 1945 werd hij verdreven uit Silezië en als gevangene op transport gezet naar Rusland. Hij verzette zich niet tegen zijn lot, maar volgde het "ongemakkelijke, steile pad", dat hem verder bracht in zijn verbinding met de geestelijke wereld. Ondanks zijn verzwakte fysieke gezondheid, kwam hij de grootste moeilijkheden te boven. Bij terugkomst ontdekte hij dat zijn levenswerk was vernietigd.

In 1947 volgde een moeizaam nieuw begin in Berlijn. In 1960 nodigden vrienden hem uit om in Freiburg te komen wonen. Daar voltooide hij zijn levenswerk. Onbekend, maar in vrede en bescheidenheid, en gewaardeerd door veel vrienden, ging hij op 11 februari 1975 de geestelijke wereld binnen, vervuld van diepe liefde en medeleven voor zijn medemensen, zijn blik gericht op de Christus.

Hij beschouwde zijn schilderijen niet als kunstwerken, maar meer als zijn eigen meditatieve ervaringen. Degene die ze ziet kan daardoor tot eigen imaginaties komen, die dan tot waarnemingen en tot dieper inzicht in de geestelijke wereld kunnen leiden. Gerhard Reisch beschouwde de interactie met zijn schilderijen en spreuken als een ontwikkelingsweg.

De kunstenaar is pas vrij, als de vormen en ideeën van zijn werk hun oorsprong vinden in de geestelijke wereld. - De schepping van een kunstwerk vindt zijn voltooiing in de ontmoeting tussen de waarnemer en het kunstwerk. Citaat van Rudolf Steiner.

AnneGret Reisch