Gerhard Reisch Stichting - Forum

De Gerhard Reisch Stichting biedt op deze plaats een platform voor de ontwikkeling van een 'Forum', waardoor vrienden van het levenswerk van Gerhard Reisch in de hele wereld elkaar kunnen leren kennen en contact met elkaar kunnen onderhouden.

U zult wel begrijpen dat deze afdeling van www.gerhardreisch.com om veiligheidsmaatregelen vraagt, die de kosten voor het onderhoud van de website verhogen. Daarom geven wij u graag de mogelijkheid om u als 'Vriend/in van het Levenswerk van Gerhard Reisch' aan te melden.

Als u toegang en dus ook een 'Toegangssleutel' (wachtwoord) tot het 'Forum' wilt krijgen, wordt u verzocht toestemming te geven voor het delen van uw naam en contactgegevens en jaarlijks een financiële bijdrage voor het gebruik van het 'Forum' te geven.

Hoe krijgt u een wachtwoord

Op het 'Forum' zal voor iedere geregistreerde vriend/in een pagina beschikbaar worden gesteld, waarop men zijn belangstelling voor of verbinding met het werk kan beschrijven. Zo kan iemand bijvoorbeeld zijn persoonlijke werkwijze of toepassing van het werk met anderen delen en ook iets over de eigen initiatieven en persoonlijke levenservaringen met het werk schrijven.

Het doel van het 'Forum' is om, net als met de boeken en reproducties, het werk van Gerhard Reisch te bevorderen, zodat door de inzet van alle betrokkenen het zijn werkelijke spirituele gehalte kan ontplooien.

Als u bent aangemeld als vriend/in van het levenswerk van Gerhard Reisch, kunt u hier uw wachtwoord invullen en klikken op de knop 'Toegang'.